مجله نگاران

پاکت نامه ملخی - پاکت ملخی
مقالات
پاکت نامه ملخی چیست؟

پاکت نامه ملخی نوعی طراحی خاص برای پاکت نامه است که با تاشدگی های منظم و هندسی شکل خود، به نام “ملخی” شهرت یافته است.

مشاهده بیشتر
پیمایش به بالا