محاسبه قیمت

با ابعاد و تعداد صفحات مشخص را می توان با در نظرگرفتن جنس کاغذ ، خدمات پس از چاپ و تیراژ در حالات مختلفی محاسبه نمود. شما می توانید با انتخاب گزینه های زیر قیمت A4 قیمت چاپ کاتالوگ خود را در گرماژ و تیراژ متفاوتی برآورد کنید. این امکان برای شما فراهم می شود تا در کمترین زمان با توجه به بودجه در نظر گرفته شده به بهترین گزینه چاپ کاتالوگ خود دست پیدا کنید.

مجموعه نگاران با در اختیار داشتن چاپخانه و مجموعه کادر طراحی حرفه ای و تخصصی در زمینه کاتالوگ با کیفیت ترین نوع کار را با مناسبترین قیمت ارائه میدهد، در اینجا کلیپ مراحل چاپ کاتالوگ کارخانجات چینی مروارید توسط مجموعه نگاران آورده ایم.

پیمایش به بالا